Reperation och service av radiokommunikations utrustning & andra elektroniska enheter.